Privacyverklaring

Wayve respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking persoonsgegevens

Wayve kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wayve en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Wayve verstrekt. Wayve kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens

 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
 • Ook worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die door Wayve, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Doeleinden

Wayve verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk traject m.b.t. voeding, coaching en/of beweging
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering, zoals bijvoorbeeld uw klantnummer en/of uw geboortedatum, de datum van de behandeling en een korte omschrijving
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website

Hoe lang Wayve uw gegevens bewaart

Wayve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

In het kader van de dienstverlening van Wayve kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld met betrekking tot de diensten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Wayve worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wayve gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Wayve. Wayve zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Wayve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wayve verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Wayve.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Wayve worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is juni 2021 voor het laatst aangepast.